0

Jak postupovat, když...

Vážení zákazníci, s ohledem na covidovou situaci jsme nuceni s okamžitou platností pozastavit přijímání servisních oprav s výjimkou záručních. K předání zařízení v záruční době, prosím, upřednostněte jejich zaslání prostřednictvím některého z přepravců. Osobní předání na pobočce je třeba dopředu telefonicky ohlásit. Děkujeme za pochopení.

 

» Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat přepravce DHL, poškození oznamte telefonicky do 3 pracovních dnů na tel. 18 811.

 

» Zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

V tomto případě prosím napište na e-mail reklamace@sicistroje-shop.cz, kde vám individuálně pomůžeme. Prosím do vyřešení tohoto nepoužívejte v tomto případě zboží, nenahrazujte chybějící části neoriginálním příslušenstvím, v tomto případě nebude reklamace uznána.

Vážení zákazníci, víme, že se může stát a omylem dojde k nekompletnímu dodání zboží, záměně atd. I když máme nastaveny mechanismy kontroly, kdy každou zásilku kontrolují 2 lidé (vychystání, balení), jsme si vědomi toho, že může dojít k omylu. Nově jsme zavedli i nadstandardní systém elektronické kontroly, kdy je každý balík hlídán pomocí kamery v HD kvalitě, takže jsme schopni zjistit, jaké zboží bylo nabaleno, jakou kvalitu balení pracovník použil.  I přes to všechno, pokud se stane problém s nekompletní zásilkou, nebo vznikne záměna zboží, neprodleně nás informujte do 5 dní od dodání zásilky. V případě, že budete zásilku reklamovat pro neúplnost později, nejsme schopni vám pomoci. záznamy z kamer na balení jsou uchovávány po dobu 7 dní včetně sobot a nedělí. Po tomto termínu můžeme pouze zboží porovnat se stavem skladu a v případě, že zboží máme na našem skladu v pořádku, může dojít k zamítnutí vaší reklamace z důvodu, kdy nejsme schopni prokazatelně zjistit problém. Děkujeme za pochopení a velmi vás žádáme o kontrolu zboží ihned..

 

» Chci zboží reklamovat

Kontaktujte servis a popište jim problém, který se zbožím máte. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.
V případě velkých spotřebičů nad 50kg nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k vám (v případě oprávněné reklamace neplatíte žádné poplatky ani dopravné), u malých spotřebičů do 50kg je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem či poštou. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.
Pokud posíláte zboží do servisu, vždy přiložte tyto doklady:

 • faktura/daňový doklad (kopie)
 • záruční list, řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
 • vyplněný reklamační list (.doc, 21kb)

Upozornění: pokud je to možné, nezasílejte zboží zpět prostřednictvím Slovenské pošty - bohužel stává se, že nám zásilky nejsou doručeny a ani avizovány a pak se vrátí zpět k Vám. Děkujeme za pochopení.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena v 30denní lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, vyplněný reklamační list apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy prostředků, nebo vám částku vyplatíme na naší provozovně.
Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • na reklamace@sicistroje-shop.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Důležitý dokument ke stažení - reklamační list (.doc, 21kb)

Neopravitelná závada

Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete prosím opravný (montážní list) a záruční list na naše reklamační oddělení na výše uvedenou adresu, nebo e-mailem na reklamace@sicistroje-shop.cz.

Oprávněnost vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a vy budete poté kontaktován a informováni naším reklamačním oddělením o dalším postupu.

Při přebírání pečlivě zkontrolujte, zda je zboží bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen s vámi dopravce sepsat reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistíte, že obsah byl přepravou poškozen, upozorněte nás neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně na výše uvedenou adresu.

 

» Chci vrátit zboží ve 14 denní lhůtě

Tyto pokyny mají za úkol odpovědět na otázky a seznámit vás se správným postupem při vracení zakoupeného zboží ve 14 denní lhůtě. Tato pravidla nejsou právnickým dokumentem.

Obecná pravidla

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (soukromá osoba, která nenakupuje na IČ) a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitelem je zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a spotřebitel nakupující jako soukromá osoba.

Dodavatelem je společnost Strima Czech s.r.o., se sídlem Železná 5, 619 00 Brno; IČ: 26313685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C., vložka 43272. Strima Czech s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, do 14 dnů od převzetí zboží. V případě dopravy zdarma je tato zákazníkovi započítána jako skutečný náklad a je o tuto snížena vrácená částka za zboží.

V jakém stavu musí být obal zboží?

Musí být vracené zboží v originálním obalu? Může obal jevit známky opotřebení? Co když typ obalu neumožňuje žádné šetrné vybalení (např. drobná elektronika zalisovaná v plastovém obalu)?

Obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 53, odstavce 8 Občanského zákoníku.

Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.

Může být vracené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení. S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

Příklad: Zákazník si objedná a koupí tiskárnu, doma ji uvede do provozu, vytiskne si fotku a zjistí, že tiskárna nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už použil a načal i inkoust k ní dodaný. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit spotřebovaný materiál.

Do kdy je možné zboží vrátit?

Stačí poslední den lhůty poslat zboží zpět poštou? Nestačí. Není podstatné, kdy se zboží vrátí zpět dodavateli, ale kdy mu bude, písemně, doručeno odstoupení od smlouvy.

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení
 • Číslo objednávky
 • Kontakt (telefon, e-mail)

Co je tedy nutné pro správné vrácení zboží ve 14 denní lhůtě? Poslat písemně, co nejdříve, odstoupení od smlouvy, které musí být doručeno ve 14 denní lhůtě, nestačí pouhé zaslání poslední den lhůty. Adresy pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě:

 • Osobně:
  Strima Czech s.r.o.
  Reklamační odd.
  Železná 5
  619 00 Brno

 • Písemně (přepravní společností):
  Strima Czech s.r.o.
  Reklamační odd.
  Železná 5
  619 00 Brno

Jak je opravdu dlouhá lhůta pro vrácení?

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Dodavatel má právo na poplatek za nevyzvednutí si zboží.